Passagerernes sikkerhed og komfort har altid første prioritet!

Til sejlturene udleverer vi vindjakker til de passagerer, der måtte ønske det.  Efterår og forår kan vi tilbyde flydedragter (heldragt) og til sejlads i vintermånederne udleverer vi overlevelsesdragter.

Vores passagerer bliver altid ifør godkendte redningsveste.

Deltagere med fysiske mén eller svagheder (dårlig ryg og piskesmæld ect.) samt gravide må ikke deltage i hurtig sejlads, da der her kan/vil opstå pludseligt stødlignende bevægelser ved fart henover bølgetoppe.

Der må ikke indtages spiritus ombord.
Deltagere må ikke være berusede.

Vi gør opmærksom på at sejladsen er på eget ansvar.

Hvis du er i tvivl, så kontakt os eller læs mere under Vigtig information.

Det er til enhver tid skipperen/guiden, der beslutter, om du må sejle med eller ej. Sikkerhed kommer altid først.

 

Aflysning af ture

Ligesom alle andre fartøjer, der stævner til søs, er også vi under indflydelse af vejret. Derfor modtager vi flere gange om dagen informationer fra bl.a. DMI og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Der findes ingen mere nøjagtige kilder til information, og vi er hele tiden opdaterede mht. forholdene på vandet.

Vores både kan tåle næsten alt, men vi mener, at det skal være sjovt at sejle. Derfor forbeholder vi os retten til med kort varsel at aflyse planlagte ture, hvis vi vurderer, at forholdene på vandet bliver for hårde for passagererne. Denne vurdering er vores alene og kan ikke diskuteres. Skulle det blive nødvendigt at aflyse en tur, vil du blive kontaktet senest 24 timer inden afgang. Hvis vi aflyser, kan du vælge mellem at få dine penge tilbage eller udskyde turen til et senere tidspunkt.

Vi har gjort alt, hvad der står i vores magt, for at vores passagerer skal få gode, sikre og trygge oplevelser på havet. Skulle uheldet alligevel i et utænkeligt tilfælde være ude, har vi tegnet forsikring af både passagerer og fartøjer.

 


Vi er i træning

Hvert år gennemfører vi øvelser, der sikrer, at vores skippere og guider er klar til enhver form for nødsituation. Vi giver altid passagererne en sikkerhedsbriefing inden afgang, så de også er klar over, hvordan de skal forholde sig, hvis uheldet skulle være ude. Passagerne har naturligvis lejlighed til at stille uddybende spørgsmål

 


 

Vi har forsikring

Alle vores både er godkendt af Søfartsstyrelsen, og SeaRangers er forsikret i henhold til gældende dansk lovgivning.

 


 

den Øvrige sikkerhed

Vi har alt i nødvendigt og lovpligtigt sikkerhedsudstyr om bord på vores både. Begge både er certificerede til passagertransport af Søfartsstyrelsen.

 


 

Vi har alt i sikkerhedsudstyr om bord

 • 2 x VHF radio
 • Radar, AIS og GPS
 • Førstehjælpsudstyr
 • 2 x 6 kg pulverslukkere
 • Redningskranse
 • Nødraketter
 • Markeringslys
 • Kasteliner
 • Kikkerter
 • Havnelods
 • Søkort trykt på papir
 • Tabeller over sikkerhedsprocedurer
 • Termiske flydedragter (når nødvendige)