Når vi mødes med gæsterne og under omklædning

SeaRangers medtager som udgangspunkt ikke passagerer der ikke har et aktivt Coronapas eller en godkendt test der er under 72 timer gammel.

Som altid tager vi imod vores gæster på et areal med god plads. Alle gæster bedes holde afstand til hinanden og til personalet. Vi beder om, at man følger Sundhedsstyrelses øvrige råd, så som at hoste og nyse i ærmet.

Alle deltagere har adgang til håndsprit under arrangementet. Gennem hele arrangementet skal man benytte den opstillede håndsprit, før og efter håndkontakt med håndtag, fælles udstyr og andre overflader.

Langt de fleste af vores gæster kommer i selskaber der i forvejen har tæt kontakt. Hvor dette ikke er tilfældet, tages passende forbehold omkring afstand og hygiejne mellem de forskellige selskaber. Vi overholder altid gældende retningslinjer og regler for forsamlinger.

 

I båden og under sejlads

SeaRangers følger naturligvis de gældende retningslinjer, og søger råd og vejledning ved statens hotlines.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan personalet bede passagerene om ikke at vende sig rundt mod andre for at undgå, at man er ansigt-til-ansigt og kan udsættes for dråbesmitte.

Vores guider og skippere har til vores arrangementer altid en negativ Covid-19 test, der er under 72 timer gammel, eller et aktivt Coronapas. Ved arrangementer med et samlet selskab aftaler vi på forhånd eventuelle forholdsregler.

 

Toilet og omklædning

Vi forsøger som udgangspunkt at klæde om udenfor, hvor vi kan holde god afstand.

SeaRangers’ personale vil som udgangspunkt instruere og hjælpe gæsterne på afstand, og hjælper kun direkte med at iføre udstyr, hvis det er nødvendigt. 

Vores personale afspritter stole, dørhåndtag og andre relevante overflader, inden gæsternes ankomst.

Vores personale er instrueret grundigt om tiltag og viden i dette notat. Ifbm. omklædning er der opsat skilte, som kommunikerer Sundhedsstyrelsens generelle råd.

 

Viden om Covid-19, risikogrupper, retningslinjer og tiltag

Aarhus SeaRangers følger altid den nyeste viden, lovgivning og retningslinjer givet gennem relevante myndigheder og brancheorganisationer. Disse vil løbende blive inkluderet i dette notat og afstedkomme passende tiltag i SeaRangers’ drift med henblik på at mitigere smitterisiko.

Samtidig indsamles, evalueres og anvendes SeaRangers’ egne erfaringer efter LI/LL-princippet (Lessons Identified/Lessons Learned).