teambuilding og personalearrangementer i naturen

Aarhus SeaRangers afholder vores teambuilding i naturnære områder tæt på havet. Naturen danner fantastiske rammer for teamoplevelser, da aktiviteter i naturen sænker stresshormoner som cortisol og x-amylase, og derfor virker restituerende på krop og sind.

Vores moderne samfund og livsstil kan være enormt stressende, og det er veldokumenteret, at naturlige miljøer afhjælper koncentrationstræthed (Attention Restoration Theory) og nedsætter stress (Roger Ulrichs psycho-evolutionary theory).

Motivationspsykologi og teampleje

Når I har teamoplevelser med Aarhus SeaRangers, så er både teamarbejdet og teammedlemmerne i centrum. Samarbejde starter helt fundamentalt med adfærd og forhold mellem de enkelte mennesker. Derfor bruger vi motivationspsykologiske værktøjer (f.eks. fra Dan Ariely) til at skabe bånd og tillid mellem individer, og derigennem styrke og pleje jeres team.

Er der brug for at komme endnu dybere ned i jeres DNA? Vores instruktør og teamudvikler kan sætte sig grundigt ind i jeres baggrund, kultur og værdier, og væve storytelling om jer ind i arrangementets rammer. Det er nemlig vores vision at skabe de bedst mulige betingelser for gode oplevelser, der beriger jeres team og ryster jer godt og grundigt sammen.

Identitet og forankring

Identitet er helt centralt for både mennesker og organisationer. Det er ganske enkelt vores selvforståelse og derfor afgørende for, hvorvidt noget resonerer med os og motiverer os. Arbejdet med identitet, teamkultur og værdier er derfor en vigtig komponent, når SeaRangers laver oplevelser og teambuilding.

Ifølge sociologen Anthony Giddens er vores moderne samfund hyperkomplekst, og mange af de traditioner og institutioner, hvor vi tidligere hentede vores selvforståelse, er i opløsning. Gennem storytelling om Vikingeidentitet, naturen og lokalområdet kan vi forankre jeres virksomheds værdier og teamets identitet, så I kan møde globaliseringens muligheder med fødderne plantet dybt i den østjyske muld og den danske kulturhistorie.

 

teambuilding ved bugten

 

Natur, samarbejdskultur og identitet er vigtige redskaber og fikspunkter, når Aarhus SeaRangers tager jer fra gruppe til team.


Styrk jeres sammenhold og samarbejde:


Kontakt os, hør om mulighederne og få et uforpligtende tilbud.