Formål

Formålet med dette notat er at gennemgå hvilken påvirkning Covid-19 pandemien og de nødvendige samfundsmæssige og sociale tiltag har på afviklingen af RIB-sejladser med personale og gæster hos Aarhus SeaRangers.

Udover opsamlinger på viden om Covid-19 og risikogrupper gennemgås de forskellige delelementer ifbm. afviklingen af SeaRangers’ RIB-sejladser, og potentielle risici og tiltag for at imødekomme disse identificeres ved hvert enkelt delelement

.

Når vi mødes med gæsterne

Som altid tager vi imod vores gæster foran Aarhus Toldkammer eller på et andet udendørs areal med god plads. Alle gæster bedes holde god afstand til hinanden og til personalet igennem hele arrangementet. Vi beder om, at man følger Sundhedsstyrelses øvrige råd, så som at hoste og nyse i ærmet.

Alle deltagere har adgang til håndsprit under hele arrangementet. Gennem hele arrangementet bør man benytte den opstillede håndsprit, før og efter håndkontakt med håndtag, fælles udstyr og andre overflader. Guiden har altid håndsprit og vil før nedgang til kælderen og ombordstigning i båden give håndsprit til alle deltagere.

SeaRangers medtager ikke passagerer der haft Covid-19 eller Covid-19-lignende symptomer inden for de seneste 14 dage (medmindre de er testet negativ). Vi frabeder os også, at disse personer deltager i omklædning og andre aktiviteter på land.

 

Langt de fleste af vores gæster kommer i selskaber der i forvejen har tæt kontakt. Hvor dette ikke er tilfældet, tages passende forbehold omkring afstand og hygiejne mellem de forskellige selskaber.

 

I båden og under sejlads

Fra d. 8. juni sejler vores både igen med 12 passagerer, da forsamlingforbuddets grænse er hævet til 50. 

SeaRangers' tre både er 8,7–9,8 m. lange og 2,7–2,8 m. brede. Vi skaber passende afstand mellem selskaber, og passagerene bedes om ikke at vende sig rundt mod andre for at undgå, at man er ansigt-til-ansigt og kan udsættes for dråbesmitte.

Vores guider og skippere er så vidt muligt min. 1 meter fra gæsterne (målt fra næsetip til næsetip), og hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal den "tætte" kontakt være så kort som muligt og med bortvendt ansigt. Formidling foregår oppe fra bådens stævn med min. 1 meters afstand til gæsterne. Alle gæster skal bære beskyttelsesbriller under sejlads, og håndtagene sprittes af mellem sejladser.

 

Toilet og omklædning

Vi forsøger som udgangspunkt at klæde om udenfor på et af arealerne omkring Toldboden, hvor vi kan holde god afstand. SeaRangers’ guide bringer udstyret til gæsterne, eller beder dem hente det én ad gangen.

Hvis vejret er dårligt, tager vi et ekstra rum i brug ved siden af vores normale omklædningsrum, så vi har to separate indgange udefra og har plads til at holde afstand.

SeaRangers’ personale vil som udgangspunkt instruere og hjælpe gæsterne på afstand, og hjælper kun direkte med at iføre udstyr, hvis det er nødvendigt. Vi undgår kontakt ansigt til ansigt indenfor 1 meters afstand, enten ved at være bag ved personen, eller ved at bede vedkommende om at vende ansigtet væk.

Både personale og gæster går ind og ud enkeltvis og med afstand – både til toilet og indendørs omklædning.

Indendørs omklædning og toiletter rengøres dagligt, når vi har ture, og vores personale afspritter stole, dørhåndtag og andre relevante overflader, inden gæsternes ankomst.

Vores personale er instrueret grundigt om tiltag og viden i dette notat, og de bærer beskyttelsesudstyr, i det omfang det er nødvendigt. På toilettet og ifbm. omklædning er der opsat skilte, som kommunikerer Sundhedsstyrelsens generelle råd.

 

Viden om Covid-19, risikogrupper, retningslinjer og tiltag

Covid-19 er en nyopdaget virus og dens påvirkning på menneskekroppen, samt pandemiens påvirkning af samfundet, er stadig behæftet med mange usikkerheder og approksimeret viden.

Aarhus SeaRangers følger altid den nyeste viden, lovgivning og retningslinjer givet gennem relevante myndigheder og brancheorganisationer. Disse vil løbende blive inkluderet i dette notat og afstedkomme passende tiltag i SeaRangers’ drift med henblik på at mitigere smitterisiko.

Der er pt. ikke udstukket nogen retningslinjer specifikt for RIB-branchen. Derfor er grundlaget for SeaRangers’ tiltag, beskrevet i dette notat, en komparativ analyse af hvilke generelle og specifikke retningslinjer og viden om Covid-19 der er relevante for SeaRangers’ drift og ture.

Samtidig indsamles, evalueres og anvendes SeaRangers’ egne erfaringer efter LI/LL-princippet (Lessons Identified/Lessons Learned).

 

Hvis I ønsker en komplet oversigt over den viden, lovgivning og de retningslinjer der ligger til grund for Aarhus SeaRangers’ Covid-19 tiltag, kan I kontakte os på info@searangers.dk